0 Kč

Pneu skútr KENDA 3,00-10 K 413

Pneu skútr KENDA  3,00-10 K 413

595 Kč (23,80 €)

KódKERO 14
Značka: KENDA
Počet kusů
Skladem: ne
Popis:
- Navrženo pro stroje zaměřené na výkon.
- Speciální profilové drážky pro lepší odvod vody.

Technické údaje
Výrobce Kenda
Popis + profil Kenda 3,00-10 42J TL K413
Pozice přední + zadní
Duše tbl
Zatížení / rychlost 42 / J
Na silnici
Informační E-identifikátor / E-značka
Měřicí ráfek 2.15x10
Přípustná šířka ráfku 1,85 - 2,50 x 10

Používání a údržba
Skladujte pneumatiky čisté a mimo zdroje tepla, světla, ozónu nebo uhlovodíků.Vyvarujte se dlouhotrvajícímu vystavení pneumatik přímému slunečnímu záření.Zabraňte jakémukoliv kontaktu stuky, benzínem, těkavými rozpouštědly nebo dalšími činiteli, které mohou poškodit pryž.Vyvarujte se horizontálního skladování bezdušových pneumatik, pouze malé pneumatiky mohou být skladovány horizontálně (max. 6 měsíců).Pokud jsou pneumatiky skladovány horizontálně, musí být položeny zub proti zubu.Pokud jsou pneumatiky skladovány namontované na ráfku, snižte hustící tlak.Ujistěte se, že uvnitř pneumatiky není voda nebo vlhkost.Nikdy neskladujte pneumatiky dlouhodobě přímo vkontaktu se zemí.Z bezpečnostních důvodů mohou pneumatiky opravovat pouze odborníci, používající správné metody a nástrojePři zatížení pneumatiky je potřeba brát vúvahu souvislost mezi rychlostí, hustícím tlakem a nosností pneumatiky. (viz také online Kalkulátor tlaku na našich stránkách)Přetěžování způsobuje předčasné zničení pneumatiky. Používejte technickou dokumentaci a tabulky huštění, které definují zatížení a huštění pro rozdílné provozní rychlosti.Podhuštění nezpůsobuje pouze nesprávné sjíždění pneumatiky, ale též separace vložek, případně jiné poškození vložek pneumatiky.Přehuštění zvyšuje tvrdost pneumatiky a snižuje odolnost proti nárazům, vedoucím kponičení vložek pneumatiky.

Instrukce pro montáž a demontáž
Montáž a demontáž pneumatik může být nebezpečná a měla by být prováděna pouze školeným a kvalifikovaným personálem, používajícím správné nářadí a pracovní postupy. Nesprávné dodržení těchto postupů může znamenat chybné nasazení pneumatiky na ráfek a následně způsobit destrukci pneumatiky s explozivní silou, která může znamenat vážné zranění nebo smrt.Ujistěte se, že ráfek, pneumatika a duše jsou kompatibilní.Zkontrolujte, zda je pneumatika pro zařízení/stroj vhodná. Používejte pouze ráfky doporučené, případně schválené výrobcem pneumatiky.Vždy používejte pouze správné speciální zařízení a nástroje.Ráfek musí býtčistý a vperfektním stavu (neponičený atd.), pokud je to nutné, očistěte ráfek brusným papírem. Vžádném případě nemontujte pneumatiky na ráfky sprasklinami, vážně deformované, nesoucí stopy po opravách svařováním atd.Pozorně zkontrolujte vnitřní a také vnější stranu pneumatiky za účelem identifikace případného poškození. Pokud rozsah poškození neumožňuje opravu, pneumatika by měla být znehodnocena.V případě montáže s duší vždy použijte správnou novou duši a vložku pro daný rozměr. Pro montáž bezdušových pneumatik, na bezdušové ráfky, vždy použijte nový bezdušový ventil.Před montáží namažte ráfek a patky pneumatiky. Používejte pouze vhodný lubrikant, který nezničí pneumatiku (nikdy nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu nebo benzínů).Doporučujeme vertikální montáž. V případě horizontální montáže je nezbytné kontrolovat, zda spodní patka správně dosedá.Nasaďte plášť na ráfek naproti otvoru pro ventil (respektujte směr rotace, který je indikován šipkami). Za pomoci montážní páky postupně převlékněte první patku přes lem ráfku. Následně vložte do pláště lehce nahuštěnou duši, dostatečně ošetřenou klouzkem (pokud je montována). Umístěte ventil a lehce ho zajistěte pojistným kroužkem. Nasaďte druhou patku, postupujte postupně tak, abyste skončili u ventilu.Pro správné dosednutí a vycentrování pláště odstraňte vnitřní vložku ventilu. Pozvolna hustěte a kontrolujte správné dosednutí patky pláště. Ujistěte se, že patka pláště neskřípla duši.V průběhu huštění dodržujte bezpečnou vzdálenost, vždy používejte bezpečnostní klec, pokud možno připevněnou ke zdi nebo pojistným řetězem. Během odečítání tlaku se ujistěte, že žádná část vašeho těla není vmožné trajektorii vnitřních částí ventilů nebo jeho krytky. Je doporučeno použít vhodné zařízení pro omezení hustícího tlaku. Použijte filtr a odvlhčovač pro stlačený vzduch nutný pro odstranění vlhkosti a prachu.Pokud nejsou patky správně usazeny, odpusťte vzduch, znovu nalubrikujte a nahustěte. Opakujte tuto operaci, dokud patky nesedí správně.Pokud všechny předchozí operace proběhly správně, nasaďte vnitřní vložku ventilu. Nahustěte pneumatiku dle zatížení Ujistěte se, že se ventil nedotýká ráfku, brzdových bubnů a dalších mechanických částí.DemontážNikdy nezkoušejte demontovat patky nahuštěné pneumatiky.Vždy demontujte vnitřní vložku ventilu.Zkontrolujte před demontáží, za je pneumatika kompletně bez vzduchu. Nikdy nepoužívejte nářadí, které může poškodit ráfek nebo patky pláště.
Pneu skútr KENDA  3,00-10 K 413