0 Kč

Pro splnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  jsme uzavřeli kolektivní smlouvu o zpětném odběru pneu a tudíž je účtován za každý kg dodané pneumatiky poplatek 3,50 Kč+DPH
Firma MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. je účastníkem kolektivního systému ELTMA. Zpětný odběr použitých pneumatik je zabezpečen prostřednictvím míst zpětného odběru provozovaných kolektivním systémem ELTMA. Seznam míst zpětného odběru je dostupný na www.eltma.cz