Přihlásit se

ke svému účtu

Váš nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.
Košík

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů - naše firma má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. pod číslem  EK-F06023282, www.ekokom.cz

V souladu se zněním zákona číslo 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností:

-        je naše firma účastníkem kolektivního systému ELTMA. Zpětný odběr použitých pneumatik je zabezpečen prostřednictvím míst zpětného odběru provozovaných kolektivním systémem ELTMA, seznam míst zpětného odběru pneumatik je dostupný na www.eltma.cz.

Povinnosti k odpadnímu elektrozařízení plní naše společnost prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností ASEKOL a.s., informace o sběrné síti kolektivního systému ASEKOL jsou k dispozici na www.asekol.cz..

U účtovaných pneumatik je součástí prodejní ceny recyklační příspěvek ve výši 4,33 Kč bez DPH na 1kg prodané pneumatiky.


arrow1 arrow1